තම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 2

******************************************

FB : Mahasen Arana Weda Medura

******************************************

ම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 1

******************************************

https://www.youtube.com/watch?v=lGgQd82aVlM
26-02-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=ItdOMbDP3SI
26-02-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=Rt5Yiz-7hig
02-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=YhDcmM_250s
04-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=rIs0fm4-ILY
08-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=yF7ARv20dYY
12-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=lthVd4lqGj0
15-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=Uyw0twiOgHQ
21-03-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=sf0-0dBULlw
06-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=shRoVcWOO0A
08-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=YFU0YZ_cIUg
19-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=6iqr9W1xCQo
21-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=i9wS7LIXy2A
28-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=JijwL7Q_ZS4
29-04-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=XNnIHszea90
02-05-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=dEGalb2TOwA
08-05-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=Nsvg8QBUtFQ
13-05-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=7AFYbVABcss
18-05-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=dVRsGlU9YNU
23-05-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=ggX6XUBUEWE
01-06-2021

******************************************

තම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 3

********************* ( නැවත මුල් පිටුවට ….. )

ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ඊමේල් ලිපිනය සඳහන් කිරීමට අකමැති නම් ඊමේල් ලිපිනය ලෙස abc@xyz.lk යන්න පහත පෝරමයට ඇතුලත් කොට ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ප්‍රතිචාර (සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි බසින්) ලබාදෙන්න ෴

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *