තම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 1

******************************************

FB : Mahasen Arana Weda Medura

තම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 2

******************************************

https://www.youtube.com/watch?v=LAkAP_ZwBdw
20-07-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=j8HjdlN7xZ4
12-10-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=QiEG2MGsykc
26-10-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=2K9_urBwIqU
31-10-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=NiwJj5MwQmM
02-11-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=PhGRvWb9HeM
06-11-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=EG_TBq0Gi_w
15-11-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=kkq0Ej6wuLg
23-12-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=ErCO_eeFqUU
24-12-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=T8v2Tnif-gw
25-12-2020

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=JiBDDtnqv64
05-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=BIs4K3Rn9hI
15-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=fZy5PQ8BYZE
19-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=HKw9Zc1pFus
30-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=5fzHDGZpg08
31-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=dVRCu7G_ZZ0
31-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=Ktg8WmgOFhQ
31-01-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=9dEzNvKr76c
07-02-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=S9yTA1O-JYQ
09-02-2021

+++++++++++++++++++++

https://www.youtube.com/watch?v=fRmXlDuSlVo
11-02-2021

******************************************

තම්මිට අමිල සංජීව වෙදමහතා – පිටුව 2

********************* ( නැවත මුල් පිටුවට ….. )

ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ඊමේල් ලිපිනය සඳහන් කිරීමට අකමැති නම් ඊමේල් ලිපිනය ලෙස abc@xyz.lk යන්න පහත පෝරමයට ඇතුලත් කොට ඔබතුමා / ඔබතුමිය ගේ ප්‍රතිචාර (සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි බසින්) ලබාදෙන්න ෴

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *