වෛද්‍ය ෂාෆිට එරෙහිව අදත් පැමිණිලි 40 ක් – මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවයි

• කුරුණෑගල වේසිපුත්‍ර ‘සිසේරියන් සාපියා’ : පිටුව 06 පිටුව – [01] – [02] – [03] – [04] – [05] – [06] – [07] – (01.06.2019 – 13:41 +0530 – sinhala.adaderana.lk) වන්ද්‍යකරණ සැත්කම් කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති වෛද්‍ය මොහොමඩ් ෂාෆිට එරෙහිව අද (01) පෙරවරු කාලය තුළ පමණක් පැමිණිලි 40 ක් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට ඉදිරිපත් … දිගටම වෛද්‍ය ෂාෆිට එරෙහිව අදත් පැමිණිලි 40 ක් – මුළු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවයි කියවන්න