වෛද්‍ය සාෆිට එරෙහිව කුරුණෑගල රෝහලට පැමිණිලි 51 ක්

• කුරුණෑගල වේසිපුත්‍ර ‘සිසේරියන් සාපියා’ : පිටුව 02 පිටුව – [01] – [02] – [03] – [04] – [05] – [06] – [07] – (27.05.2019 – 19:46 +0530 – sinhala.adaderana.lk) මොහොමඩ් ෂාෆි වෛද්‍යවරයාගෙන් සීසේරියන් සැත්කම් සිදු කරගැනීමෙන් පසු තමන් ගැබ් නොගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින බව පවසමින් මව්වරුන් 51 දෙනකු මේ වන විට පැමිණිලි … දිගටම වෛද්‍ය සාෆිට එරෙහිව කුරුණෑගල රෝහලට පැමිණිලි 51 ක් කියවන්න